Henning Gelardi Mikkelsen

Provst emeritus Henning Gelardi Mikkelsen, Eritsø. Gelardi er født og opvokset i en indremissionsfamilie i Vestervig (Thy). Han oplevede et klart kald fra Gud til at blive præst. I 1997 blev Gelardi pensioneret efter 32 år som præst i Vejlby sogn på fyn.

En kort selvbiografi.