Serie 1

 

 

Jordens salt og verdens lys - Matt 5,13-16

Norge

1994

Jesus alene - Matt 17,1-9

Frøyland

1996

Brudejomfruerne - Matt 25,1-13

 

1986

Den frelsende tro - Luk 17,11-19

Tasta

199?

Hvad tjener din fred - Luk 19,41-48

Masby

 

Den nye fødsel - Joh 1,12-13

Frøyland

1997

En er død for alle - Joh 11,45-53

Trygheim

 

Vekkelse i dag - ApG 2,27-38+40-41

Undheim

 

Helliggørelse - Gal 5 - 6

 

 

Bare bibelsk forkyndelse skaber sand kristendom - Kol 3,16

 

 

Frelse og frelsesvished - 2 Tim 1,12-13

 

 

Arbejd på jeres frelse med frygt og bæven -

 

 

Endetidens forførelse -

Norge

1995

Et blik på åndssituationen i dag -

Moi

1994

Forskellen mellem luthersk og reformert teologi -

Norge

1996

Gudstro og Kristustro hos Luther -

DBI

1998

Jesus en tjener til Guds ære -

Missionskonference

 

Kristus alene, luthersk-historisk belyst -

 

 

Lekmannsbevegelsens farer og muligheter -

Frøyland

 

Om den frie vilje som prædikenproblem -

 

 

Retfærdiggørelsen i teologi og forkyndelse i dag -