2016 LM landsmøde

 

 

Hjertestarter

Fra fredag d. 22. april til søndag d. 24. april transmiterede vi her Luthersk Missions landsmøde fra Skjern Kulturcenter.

Live-stream var aktiv under hovedmøderne.

Bibeltimerne vil komme på hjemmesiden når filerne er blevert redigeret, og vil være at finde under Kurser/stævner