Mørkholt seniorcamping

 

 

 

 

 

 

2004

 

2004

Bibeltime: Profeten Samuel Herrens lydige tjener 1 Sam 3 1-10

Frede Møller

2004

Bibeltime: Kong Saul en kongelig tragedie 1 Sam 9 1-2

Frede Møller

2004

Bibeltime: Jonatan Guds gave 1 Sam 18 1-4

Frede Møller

2004

Bibeltime Kong Joshafat En vandring med Gud 2 Krøn 20 3-19

Frede Møller

2004

Bibeltime: Kong Hizkija En konges tro og gudsfrygt 2 Kong 18 1-8

Frede Møller

 

2005

 

2005

Rom 1-5 Hvad gør os retfærdige for Gud

Frank Jacobsen

2005

Rom 6-8 Skal vi da blive i synden

Frank Jacobsen

2005

Rom 9-11 Har Guds Ord da svigtet

Frank Jacobsen

2005

Rom 12-16 Formaningerne-vandringen i kærlighedens gerninger

Frank Jacobsen

 

2006

 

2006

Bibeltime: Amos Bog (1)

Per Weber

2006

Bibeltime: Amos Bog (2)

Per Weber

2006

Bibeltime: Amos Bog (3)

Per Weber

2006

Bibeltime: Malakias Bog (1)

Per Weber

2006

Bibeltime: Malakias Bog (2)

Per Weber

 

2007

 

2007

Bibeltime: Troen - Kraften til udholdenhed Jak. 1.

Ingolf Henoch Pedersen

2007

Bibeltime: Troen - Kraften til gode gerninger Jak. 2.

Ingolf Henoch Pedersen

2007

Bibeltime: Troen - Kraften til at leve et ordentlig liv Jak. 3.

Ingolf Henoch Pedersen

2007

Bibeltime: Troen - Kraften til et liv i ydmyghed Jak. 4.

Ingolf Henoch Pedersen

2007

Bibeltime: Troen - Kraften til et rigere bønsliv Jak. 5.

Ingolf Henoch Pedersen

 

2008 - juni

 

2008

Aftenmøde : En kostbar gave 2.Kor.4,5-7

Christen Peter Olesen

2008

Aftenmøde : Tomgangskristendom Filipper 2,12-17

Hans Jørgen Hedegaard

2008

Bibeltime : Joh.7,11-53

Poul Erik Hansen

2008

Aftenmøde : Du er højt elsket, for der er en der holder a dig

Poul Erik Hansen

2008

Bibeltime : Joh. 8,1-30

Henning Hollesen

2008

Aftenmøde : Syndens løn er døden Rom.6,23

Henning Hollesen

2008

Bibeltime : Joh. 8,31-59

Arne Olesen

2008

Aftenmøde : Til frihed har Kristus frigjort jer

Arne Olesen

2008

Bibeltime : Joh. 9

Jens Mortensen

2008

Aftenmøde : Glæd jer altid i Herren

Jens Mortensen

2008

Bibeltime : Joh. 10,1-31

Peter Kristensen

2008

Aftenmøde : Jeg er vejen, sandheden og livet

Peter Kristensen

2008

Bibeltime : Joh. 11,1-44

Jakob Borg

 

2008 - august

 

2008

Aftenmøde : Det som var fra begyndelsen 1. Joh. 1

Bjarne Lindgren Christensen

2008

Bibeltime : Hovedtanker i Tessalonikerbrevene, Frelse og udvælgelse

Leif Andersen

2008

Aftenmøde : Den lille bibel Joh. 3,16

Villy Sørensen

2008

Bibeltime : Hovedtanker i Tessalonikerbrevene, Nåden og freden

Leif Andersen

2008

Aftenmøde :Om bøn

Annelise Bach

2008

Bibeltime : Hovedtanker i Tessalonikerbrevene, Kærlighed og hellighed

Leif Andersen

2008

Bibeltime : Hovedtanker i Tessalonikerbrevene, Frygt og frimodighed

Leif Andersen

2008

Aftenmøde : Jeremias 29

Jens Mortensen

2008

Bibeltime : Hovedtanker i Tessalonikerbrevene, Håb og forventning

Leif Andersen

2008

Aftenmøde : De hjælpeløses hjælper

Poul Erik Hansen

 

2009

 

2009

Aftenmøde : Hebr. 13, 8

Ole Dahl

2009

Bineltime : Velsignelsen i Kristus. Efs. 1, 1-23

Kurt Hjemdal

2009

Aftenmøde :

Tage Grønkjær

2009

Aftenmøde :

Jesper Hornstrup

2009

Bibeltime : Oprejst med Kristus. Efs. 2, 1-3, 21

Kurt Hjemdal

2009

Bibeltime : Vandre i gode gerninger. Efs. 4, 1-6, 9

Kurt Hjemdal

2009

Bibeltime :  Iført Guds fulde rustning. Efs. 6, 10-24

Kurt Hjemdal

2009

Aftenmøde : Jeg er verdens lys. Joh. 8, 12

Niels Henrik Hovaldt

 

2010

 

2010

Aftenmøde : O Jesus, åben du mit øje

Ole Dahl

2010

Aftenmøde : Matt. 7,13ff.

Tage Rasmussen

2010

Bibeltime : Ezekiels Bog 1-3 Ezekiels tid og opgave

Ole Andersen

2010

Aftenmøde : Salme 27 Herren er mit værn

Thomas Bjerg Mikkelsen

2010

Bibeltime : Ezekiel 7 Herrens dag for Israel og os

Ole Andersen

2010

Aftenmøde : Kristen livssyn

Anders Dalgaard

2010

Bibeltime : Ezekiel 34 Hyrden - Israels konge

Ole Andersen

2010

Bibeltime : Ezekiel 36,16-38 Guds navn - den store hemmelighed

Ole Andersen

2010

Bibeltime : Ezekiel 37,1-14 Liv til døde ben

Ole Andersen

 

2011

 

2011

Den lille bibel. Joh.3,16

Henri Alex Jensen

2011

Evangeliet og dets sendebud - Galaterbrevet

Peter Legarth

2011

Jeg er den gode Hyrde

Villy Sørensen

2011

Udenfor og indenfor - Efeserbrevet

Peter Legarth

2011

Mørke og lys (ingen optagelse)

Cecilie Nord Hansen

2011

Lidelse og glæde - Filiperbrevet

Peter Legarth

2011

Magterne og Kristus - Kolosenserbrevet

Peter Legarth

2011

Om kong Mannasse

Robert Strandgaard

2011

Jesu genkomst og glæde - 1. Thessalonikerbrev

Peter Legarth

 

2012

 

2012

Aftenmøde "Den Gud vi tror på"

Arne Olesen

2012

Bibeltime "Templet - Guds nærvær" - 1.Kong. 8

Roar K. Steffensen

2012

Bibeltime "Gud er på tronen - også i frafaldstid" - 1.Kong. 18

Roar K. Steffensen

2012

Aftenmøde "Den rige mand og Lazarus" - Luk. 16,19-31

Brian Madsen

2012

Bibeltime "Guds trøst og overblik i modgangstid" - 1.Kong. 19

Roar K. Steffensen

2012

Aftenmøde "Afhængigheden af Jesus"

Arne Nørgaard

2012

Bibeltime "Stå fast på Herrens ord" - 1.Kong. 22

Roar K. Steffensen

2012

Aftenmøde" Salme 1

Børge Haahr Andersen

2012

Bibeltime "Vores magtesløshed - vores styrke" - 2.Krøn. 20

Roar K. Steffensen

 

2013

 

2013

Aftenmøde "Guds kærlighed til os" - Joh.,14,1-7

Harry Harregaard

2013

Aftenmøde "Stå Ham imod, faste i troen" - 1.Pet.5,8-9

Kutt Hjemdal

2013

Bibeltime "Duften af Jesus er duften af liv og død" - 2.Kor.2,12-17

Kristian Mogensen DBI

2013

Aftenmøde "Bed uden ophør" - Luk.18,1-8

Kutt Hjemdal

2013

Bibeltime "Jesus er vort livs herlighed og Herre" - 2.Kor.3,16-4,12

Kristian Mogensen DBI

2013

Aftenmøde "Guds dom" - 2.Kor.5,10

Kutt Hjemdal

2013

Bibeltime "Guds sag er vores sag" - 2.Kor.5,11-21

Kristian Mogensen DBI

2013

Aftenmøde "Jesus møder den døvstumme"

Jens Mortensen

2013

Bibeltime "2. Timoteus 1+2"

Børge Haahr Andersen

2013

Aftenmøde "Jesu tale til os" - Johs. 11,25

Finn Løvlund

2013

Bibeltime "2. Timoteus 3+4"

Børge Haahr Andersen

 

2014

 

2014

Aftenmøde "Luk 15 1-24"

Peter Wind

2014

Aftenmøde "Lydighed og lovsang"

Oda Mølgaard

2014

Bibeltime "Det handler om Jesus Aab 1-3"

Arne Olesen

2014

PP til Bibeltime "Det handler om Jesus Aab 1-3"

Arne Olesen

2014

Aftenmøde "Invitation til fest"

Henning Hollesen

2014

Bibeltime "Ham der sidder paa tronen Aab 4-7"

Arne Olesen

2014

PP til Bibeltime "Ham der sidder paa tronen Aab 4-7"

Arne Olesen

2014

Aftenmøde "Esajas' Bog 55"

Bjarne Hvidbjerg

2014

Bibeltime "Straffedomme og kald til omvendelse Aab 8-12"

Arne Olesen

2014

PP til Bibeltime "Straffedomme og kald til omvendelse Aab 8-12"

Arne Olesen

2014

Bibeltime "Antikrist religiøsitetens fallit Aab 13-18"

Arne Olesen

2014

PP til Bibeltime "Antikrist religiøsitetens fallit Aab 13-18"

Arne Olesen

2014

Aftenmøde "Tillid og klage"

Peer Mikkelsen

2014

Bibeltime "Den endelige dom tusindaarsriget den nye himmel og den nye jord" Aab 19-22

Arne Olesen

2014

PP til Bibeltime "Den endelige dom tusindaarsriget den nye himmel og den nye jord" Aab 19-22

Arne Olesen

 

2015

 

2015

Skyldbrevets udslettelse - Kol. 2,14

Jens Landkildehus

2015

Haggajs Bog 1

Ingolf Henoch Pedersen

2015

i er allerede rene

Bjarne Lindgren Christensen

2015

Haggajs Bog 2

Ingolf Henoch Pedersen

2015

I tilgivelsens land - Matt.18,21-35

Johan Schmidt

2015

Malakias Bog 1

Ingolf Henoch Pedersen

2015

Salme 40,2-6

John Ørum Jørgensen

2015

Malakias Bog 2

Ingolf Henoch Pedersen

2015

Guds dynamit - 1. kor.1,18

Kresten Peter Olesen

2015

Malakias Bog 3

Ingolf Henoch Pedersen

 

2016

 

2016

Abraham - velsignet i en umulig situation (ingen optagelse)

Kurt Hjemdal

2016

Opgør i en voksen alder - 1. Mos. 32,23-32

Kurt Hjemdal

2016

Brugbar sent i livet

Kurt Hjemdal

2016

Det himmelske syn - Ezekiel 47

Kurt Hjemdal

2016

Johannes - pensionist med nyt kald

Kurt Hjemdal

2016

Fuldført løbet - 2. Tim. 4,7

Kurt Hjemdal

2016

Aftenmøde

Henning Hollesen

2016

Glimt af korset i det gamle testamente

Henri Alex Jensen